Изглед от градината
29.12.2014
Студио II : допълнителна стая
29.12.2014

При стая III : изглед от бокс