В градината
13.03.2015
В градината
13.03.2015

Склонове на Средна Гора, вр. Карасиврия