Склонове на Средна Гора, вр. Карасиврия
13.03.2015
В градината
15.07.2015

В градината