Механа с камина
13.03.2015
Склонове на Средна Гора, вр. Карасиврия
13.03.2015

В градината